Beknopt overzicht van meest gebruikte codevelden.
Klik op een veldnaam om de codes te zien.
groepnaambeschrijving
Waarnemingvelden bij een waarneming
Stadiumdescription
GeslachtHet geslacht van de waargenomen organismen
OnderwerpDatgene dat van het waargenomen organisme is geteld
GedragHet gedrag dat door het waargenomen organisme vertoond wordt
Tel-methodeDe gebruikte telmethode of abundantieschaal
DeterminatiemethodeDe methode die gebruikt is voor het waarnemen en determineren
BewijsBewijsmateriaal dat de waarneming ondersteunt
Mapvelden bij een map/dataset/opname/bezoek
Protocolprotocollen zijn nauwkeurige beschrijvingen van de gevolgde methode(n) om soorten te inventariseren
Zoek- of vangmethodegeeft aan welke methode gebruikt is voor het observeren, verzamelen of vangen van het organisme
BiotoopDe biologische omgeving waarin de organismen zich bevonden
Locatievelden bij een waarneming- of onderzoekslocatie
Locatie-typesoort geometrie van de waarnemingslocatie
Persoonvelden voor persoon-info en rollen
Rollen rol waarin personen of organisaties bij een waarneming of onderzoek zijn betrokken
Code informatieextra informatie bij codes
Categorie├źnverzamelingen van codes en taxa, zoals soortgroepen en wettelijke status