kies gewenste tabel:
groepnaamtabelbeschrijving
Systeemvelden
onderwerp van tellingdictionary.subject_types datgene van de soort dat geteld is
abundantieschalendictionary.scales methode die gebruikt is om de abundantie van de soort aan te geven
eenhedendictionary.units eenheden van opgegeven abundantie
waarneming-relatietypesdictionary.observation_relation_types soort relatie tussen waarnemingen
locatietypesdictionary.location_types soort locatie (geometrie)
beoordelingsklassendictionary.quality_classes beoordeling van de waarneming in betrouwbaarheidsklassen
gebruiksvoorwaardendictionary.usage_conditions door bronhouder of waarnemer opgegeven gebruiksbeperkingen
protocollendictionary.protocols protocol dat beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd
onderzoekstypendictionary.survey_types soort onderzoek
rollendictionary.involvement_types rol waarin personen of organisaties bij een waarneming of onderzoek zijn betrokken
Taxonomie
taxadictionary.taxa soorten en hogere taxa
taxonomische rangendictionary.ranks taxonomische rangen
Extra info
extra-infoveldenextensibility.keys alle overige velden die informatie toevoegen aan een waarneming of onderzoek
extra-infocodesextensibility.domain_values codes behorend bij de extra-infovelden
Talentalendictionary.languages beschikbare talen waarin codes vertaald kunnen worden
Categorieëncategorieëntraits.categories categorieën waarin codes kunnen worden ingedeeld
Bron informatiebron informatiebibliography.sources bron van de code of informatie over de code
Regio\'sregio\'sdictionary.regions regio\'s voor tags en beheer rollen